Mestská časť Nové Mesto prerušila vybavenie finančnej pomoci pri narodení dieťaťa

1332

Vybavovanie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je dočasne prerušené. Stránkové hodiny miestneho úradu Nové Mesto sú dočasne zrušené. Vzhľadom nato, že táto služba je súčasťou stránkovej agendy, v záujme ochrany života a zdravia sa až do obnovenia stránkových hodín nerealizuje.

Vybavenie finančnej výpomoci výlučne predkladajú matky detí na oddelení sociálnych služieb na účel preukázania ustanovených podmienok občiansky preukaz matky a rodný list dieťaťa a žiadosť sa podáva do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto až po jej overení príslušným zamestnancom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Po obnovení stránkových hodín bude odpočítaný celý čas prerušenia stránkových hodín od veku dieťaťa a to na základe praxe ide o deti do 1 roka veku v čase podania žiadosti, ktorý je okrem trvalého pobytu matky v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podmienkou poskytnutia predmetnej jednorazovej finančnej výpomoci.

Mestská časť žiada, aby žiadosti overené príslušným zamestnancom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podávali do podateľne miestneho úradu až po obnovení stránkových hodín najdlhšie do času, kým ich dieťa nedovŕši vek 1 rok + celý čas prerušenia stránkových hodín na miestnom úrade.

Zdroj: Nové Mesto