Mestská polícia otvorí v septembri ďalší kurz odbornej prípravy

895
Zdroj: Mestská polícia Bratislava

Mestská polícia v Bratislave plánuje prijať do svojich radov približne 20 nových ľudí. Od septembra otvorí preto už štvrtý kurz odbornej prípravy vo svojom školiacom stredisku v Dúbravke, žiadosti spolu so životopismi môžu záujemcovia posielať počas júna. Najvhodnejších kandidátov pozve polícia na osobné pohovory. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.

„Čaká na nich test zo slovenčiny, psychodiagnostické vyšetrenie a aj fyzická previerka,“ priblížila Krajčovičová. Úspešní kandidáti následne nastúpia na jeseň do kurzu. Po jeho absolvovaní by mali ešte pred koncom roka nájsť miesto na jednom z okresných veliteľstiev alebo na Útvare zásahovej jednotky a kynológie.

Pred záverečnou skúškou absolvujú študenti teoretickú i praktickú výučbu. Na teoretických hodinách sa napríklad naučia lepšie orientovať v kľúčových právnych otázkach, alebo si správne vyložiť konkrétne situácie, s ktorými sa stretnú v uliciach hlavného mesta. Orientovať sa budú musieť vedieť aj vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, zákonoch a správnych poriadkoch. 

Pracovať budú musieť aj na fyzickej kondícii. Frekventantov tak napríklad neminie výcvik, počas ktorého sa naučia používať donucovacie prostriedky a zasahovať proti páchateľom trestných činov a priestupkov. Súčasťou praktickej časti kurzu je aj strelecká a policajno-odborná príprava. Zdravotníci ich naučia základy poskytovania prvej pomoci. „Absolventi z predchádzajúcich kurzov mali možnosť vyskúšať si napríklad aj zákroky v MHD či taktiku pri zásahoch v budovách,“ doplnila Krajčovičová.

Základnými predpokladmi pre prácu v mestskej polícii je dosiahnutie veku minimálne 21 rokov, bezúhonnosť, zdravotná, duševná a fyzická spôsobilosť, úplné stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou a znalosť úradného jazyka slovom aj písmom. Uchádzačom ponúka zároveň aj viaceré benefity. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke www.budpolicajt.sk.

Zdroj: TASR