Mestské časti presúvajú zbery či jarné upratovania

1562

Viaceré bratislavské mestské časti rušia, respektíve presúvajú špecializované zbery pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu na iné termíny.

Týka sa to predovšetkým zberu veľkorozmerného a biologického odpadu zo záhrad či starých elektrospotrebičov. Staré Mesto však ubezpečuje obyvateľov, že v žiadnom prípade neprídu o možnosť zbaviť sa starého nábytku či odpadu zo záhrad no v rámci opatrení nariadených vládou ich momentálne nemôžu zorganizovať.

Jarné upratovanie a zber elektroodpadu z dôvodu preventívnych opatrení zrušil aj Ružinov.

Odoberanie biologického odpadu nateraz prerušilo Stredisko údržby zele EKO-podnik VPS v Novom Meste. Mestská časť pozastavila aj bezplatný zber elektroodpadu priamo z bydliska.

Nateraz skúste počkať s veľkým jarným upratovaním a v prípade napríklad veľkého nábytku ho zatiaľ odložte do pivnice. Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok je v mestských častiach naplánovaný na máj. Bude sa týkať náterových hmôt, pesticídv, odpadových rozpúšťadiel, olejov a tukov, batérií, žiaroviek a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, počítače, monitory, žehličky, práčky či mixéry.

Zdroj: Petržalka