Mestské hradby po rýchlej rekonštrukcii postupne otvárajú

1625

Mestské hradby v Bratislave pri Dóme sv. Martina po rýchlej rekonštrukcii postupne otvárajú. Nie je to však finálny stav a hradby čaká v budúcnosti veľká pamiatková obnova.

Mestské hradby boli dlhodobo nerekonštruované. Neboli v bezpečnom stave, a preto boli niekoľko mesiacov zatvorené. Realizovala sa rýchla rekonštrukcia, napríklad povrchov, inštalovala sa sieť a vyškárovali sa niektoré časti, aby boli bezpečné.

Diskutovať sa bude aj o tom, čo robiť v projekte so Staromestskou ulicou. Mestské hradby majú v budúcnosti viac prepojiť historické jadro Starého Mesta s Bratislavským hradom.

Mestské hradby v Bratislave sú líniovou stavbou nepravidelného pôdorysu, pozostávajú z nižšieho parkánového múru, vyššieho hradbového múru sčasti vstavaného do zástavby Kapitulskej ulice, chodníka medzi parkánovým múrom a hradbovým múrom, z dvoch poloblúkových veží, terás a schodísk. Na murivách sa nachádzajú strieľne a rôzne architektonické články.

Z pôvodného mestského opevnenia sa zachovali len Michalská brána a časť hradieb pozdĺž Staromestskej ulice spolu s dvoma vežami – Vtáčou baštou a Baxovou vežou. Mestské hradby, ich severozápadná časť, sú zapísané v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

Zdroj: TASR