Mestské lesy ocenili za šetrný prístup k ťažbe dreva

952

Lesy v Malých Karpatoch spravujú viaceré organizácie s rôznymi možnosťami a pohľadmi na rekreáciu. Mestské lesy spravujú len ich malú časť a snažia sa robiť všetko pre to, aby návštevníkov rušili ťažbou dreva čo najmenej.

Úzko spolupracujú s ochranárskou obcou, objem ťažby už pred rokmi výrazne znížili a na polovici  územia, kde je optimálna štruktúra lesných porastov zasahuje len v podobe spriechodňovania turistických a cyklistických trás od spadnutých stromov.

Naplánovanú ťažbu dreva tento mesiac viac krát odložili a to až do doby, kým nebola dostatočne premrznutá pôda. Obávali sa totiž poškodenia lesných ciest, pri následnej manipulácii s drevom. Lesné cesty slúžia návštevníkom ako turistické a cyklistické trasy a Mestským lesom záleží na tom, aby boli v dobrom stave.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave