Mestské lesy upozorňujú na stavebné práce medzi Kamzíkom a Partizánskou lúkou

1011

Západoslovenská distribučná realizuje prekládku elektrického vedenia medzi Žabím majerom a Lamačom, kábel vysokého napätia bude vedený pod zemou. Zakopávať sa bude len nižšie z existujúcich káblových vedení.

Práce sa momentálne začali realizovať aj na území lesoparku v lokalite od Kamzíka smerom na Partizánsku lúku, Lamač a budú trvať minimálne do novembra. Existujúce stĺpy aj betón budú z lesa odvezené a zlikvidované.

„Nepredpokladáme výrazné obmedzenia pre návštevníkov, niektoré lesné cesty môžu byť počas prác niekoľko hodín nepriechodné, avšak bude možné ich obísť,“ dodávajú Mestské lesy na sociálnej sieti.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave