V mestských lesoch bude v pondelok hromadný odlov diviakov

569

V pondelok 7.11 medzi 08.00 a 13:00 sa bude konať hromadný odlov diviakov vo forme spoločnej poľovačky. V tomto čase môže byť na nevyhnutnú dobu uzatvorená asfaltová cesta od Sanatória (konečná autobusu č.43) po medáreň (II.lom) a lesná cesta od Sanatória hore na Tri Duby. Na vstupy do lokality bude dohliadať mestská polícia. Informujú o tom Mestské lesy v Bratislave na sociálnej sieti.

„Vzhľadom na závažnú situáciu s vysokým stavom populácie diviačej zveri a jej prenikaniu do intravilánu mesta, bolo nevyhnutné prijať viacero opatrení na zníženie počtu diviakov. Jedným z nich je aj táto forma intenzívneho odlovu, ktorá predstavuje efektívny nástroj na zlepšenie situácie. Intenzívny odlov plánujeme vždy na obdobie cez pracovné dni doobeda, mimo hlavnej rekreačnej sezóny, kedy sa obmedzenia dotknú čo najmenšieho počtu návštevníkov,“ približuje organizácia.

Okrem spoločnej poľovačky od leta zvýšili aj individuálny odlov, najmä v oblasti nad Kramármi a Kolibou. Veterinári zas odchytávajú problémové jedince do klietok v intraviláne mesta. Odlov premnožených diviakov je prioritou na úseku poľovníctva, minulý rok sme odlovili až 237ks diviačej zveri.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave