Mestské lesy vysvetľujú, prečo vysychá mokraď na Dlhých lúkach

1028

Mokraď je napájaná vodou zo studničky Johanka, ktorú bratislavské Mestské lesy dočasne presmerovali do Vydrice. „V mokradi, ktorá sa nachádza vedľa frekventovaného pešieho a cyklistického chodníka budeme odstraňovať suché jelše z bezpečnostných dôvodov, k čomu sme potrebovali znížiť hladinu. Po ich odstránení bude voda opäť presmerovaná do mokrade,“ približujú Mestské lesy na sociálnej sieti.

Čiastočné vysychanie mokradí je aj v prírode bežným javom a Mestské lesy tento postup dopredu konzultovali so Štátnou ochranou prírody. V tomto ročnom období nedôjde k ohrozeniu živočíchov a je na daný zásah vhodný.

„Po dokončení naši pracovníci vyrobia aj nový drevený žľab, ktorým vyteká voda zo studničky na Dlhých lúkach“ dodáva organizácia.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave