Mestské lesy zvýšia odlov diviakov aj počet klietok na odchyt

714

Na hranici mesta a lesa na Kramároch v bratislavskom Novom Meste zvýšia Mestské lesy v Bratislave za prísnych bezpečnostných podmienok odlov diviakov. Práve tam by mohli byť odlovené problémové jedince, ktoré si už zvykli žiť v zarastených záhradách a prenikajú na sídlisko. Uviedol to Marek Páva, poverený riadením mestskej organizácie. Zvýšia tiež počet klietok pre odchyt diviakov.

Mestské lesy ubezpečujú, že odlov diviakov bol na úseku poľovníctva za posledné roky prioritou. „Nárast počtu odlovených diviakov je výrazný. A to musíme brať do úvahy najmä skutočnosť, že mestský lesopark je husto navštevovaná oblasť, kde sú podmienky na lov diviakov náročné,“ skonštatoval Páva. Kým napríklad v roku 2015 odlovili 61 kusov, v roku 2020 to bolo 157 a vlani 237 jedincov.

V problémovej lokalite pribudlo napríklad päť nových miest na odlov diviakov. Zároveň tam pôsobia aj dvaja poľovníci, ktorí v skorých ranných hodinách realizujú odlov formou posiedky. Za prísnych bezpečnostných opatrení je naplánovaný odlov aj vo forme spoločnej poľovačky. Tie by sa mali konať ráno počas pracovných dní, pričom malá časť lesa by mala byť v danom čase pre verejnosť uzatvorená. V bratislavských lesoch sa odlov diviakov vykonáva neskoro večer, z posedov mimo značených turistických a cyklistických chodníkov.

Mestská organizácia pripomína, že dôvodom premnoženia diviakov je i dostatok potravy, ktorú nachádzajú nielen v lese, ale aj v opustených záhradách, vinohradoch či na poliach na hranici lesa. V záhradách či zarastených húštinách nachádzajú zároveň bezpečie a optimálne podmienky na život. Nezriedka prenikajú aj medzi obytné domy na sídliskách, kde ich často láka pach z odpadkov.

Mestská časť už viackrát apelovala na miestnych obyvateľov, aby nevyhadzovali z balkónov potraviny a nenechávali zvyšky potravy v okolí odpadkových košov. Majiteľov pozemkov na hranici lesoparku a zastavaného územia vyzvala na zabezpečenie údržby zelene a orezov, kde sa diviaky najviac zdržujú.

„Časť vlastníkov dotknutých pozemkov pristúpila k výzvam zodpovedne a oznámila mestskej časti, že príslušné opatrenia aj zrealizovala, prípadne nám zaslali termín, do ktorého tieto opatrenia zabezpečia,“ povedal Ján Borčin z miestneho úradu. V niektorých prípadoch bola vec postúpená na priestupkové konanie na príslušný okresný úrad. Problémom sú podľa neho súkromné pozemky, ktoré sú v dedičskom konaní, prípadne sa vlastník nezdržiava v mieste trvalého bydliska a nevie ho dohľadať ani polícia.

Mestská časť pripúšťa, že je možné uložiť aj pokutu, avšak v jej kompetencii to nie je. Prvou alternatívou je pokuta za nedodržiavanie údržby zelene na verejnom pozemku, jej udeľovanie spadá do kompetencie hlavného mesta v zmysle ním vydaného všeobecne záväzného nariadenia. Druhou alternatívou je pokutovanie za nezabezpečenie údržby zelene na súkromných pozemkoch (oplotené záhrady, opustené oplotené pozemky), čo spadá pod príslušný okresný úrad. Mestská časť deklaruje, že všetky podnety občanov s diviakmi postupovala okamžite na kompetentné orgány.

Zdroj: TASR