Mestský komunálny podnik zbavuje naše mesto vizuálneho smogu

863

V hlavnom meste postupne miznú reklamné zariadenia, ktoré boli umiestnené na mestských pozemkoch. Hlavné mesto Bratislava ukončilo totiž všetky zmluvy o nájme mestských pozemkov pod reklamnými zariadeniami. Páni z mestského komunálneho podniku tak postupne a rýchlo, ako im to zákon a lehoty umožňujú, odstraňujú rôzne búdky, tabule, trojnožky a čoskoro aj bilbordy, ktoré robia z nášho mesta všadeprítomný katalóg.

A aby vznik vizuálneho smogu v meste obmedzili aj do budúcna, pracujú na zmenách územného plánu, ktoré prinesú sprísnenie regulácie umiestňovania reklamných stavieb.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR