Metro v Bratislave: Výstavba rýchlodráhy v roku 1989

12423

„Výstavba bratislavskej rýchlodráhy sa pomaly, ale isto presúva z rysovacích dosák priamo do terénu.“ Týmito slovami začína reportáž vysielaná v relácii Televízne noviny 4. augusta 1989.

Výstavba bratislavského metra sa začala v roku 1988. Išlo o časť trasy B z petržalskej stanice Lúky – juh do stanice Hlavné Nádražie, v celkovej dĺžke 9 km s deviatimi stanicami. Na južnom okraji Petržalky malo stáť depo Janíkov dvor. Do roku 1997 mal byť uvedený do prevádzky prvý, 6 km dlhý úsek od stanice Lúky Juh po stanicu Dunaj. Do roku 2005 mal byť uvedený do prevádzky ďalší, bezmála 3 km dlhý úsek od stanice Dunaj po Hlavnú stanica. Odhadované náklady boli 12 miliárd Kčs.

Približne po dvoch rokoch prác, v máji 1990, rozhodol Mestský národný výbor o zastavení prác a zmene koncepcie. Výstavba sa však už nikdy neobnovila. Ako pozostatky výstavby metra je možné dodnes vidieť výkopy a rozostavané depo i tunel v Janíkovom dvore.

Pozrite si unikátnu televíznu reportáž z roku 1989:
Depo nedokončeného metra Janíkov Dvor
Takto vyzerá koridor nedokončeného metra v súčasnosti:
VIDEO: Električka v Petržalke: Kadiaľ bude viesť? (druhá etapa)

Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ide o jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu v meste a spojí dve veľké mestské časti – Staré Mesto a Petržalku. Vďaka tomuto spojeniu bude cestujúca verejnosť jazdiť z centra mesta až na koniec Petržalky len za pár minút komfortne a bezpečne.

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Električková trať má navrhnutých 7 zastávok s pracovnými názvami:

Chorvátske rameno
Gessayova
Zrkadlový háj
Stred (nám. Jána Pavla II.)
Veľký Draždiak
Lietavská (Lúčanka)
Janíkov dvor

Foto a video: BSK / Michal Feik