Metropolitný inštitút Bratislavy prináša nové pravidlá pre lepšie usporiadanie chodníkov

605

Medzi najčastejšie problémy bratislavských chodníkov patrí ich nevhodné priestorové usporiadanie. Nedostatočná voľná šírka chodníkov, problematické parkovanie, nevhodne umiestnený mobiliár, reklamné objekty či pouličné osvetlenie spôsobujú, že ulice sú nekomfortné pre ľudí, vznikajú na nich kolízne a nebezpečné situácie.

„Aby sme predchádzali týmto situáciám, pripravili sme dokument s názvom Princípy a štandardy priestorov chodníkov. Manuál prináša detailné odporúčania pre to, aké šírky by mali platiť pre rôzne časti chodníka, ako napríklad pás priečelia, pás mobiliáru a zelene, bezpečnostný pás alebo prípadne i cyklistickú komunikáciu či parkovacie pruhy,“ približuje Metropolitný inštitút Bratislavy. Pribudli aj usmernenia určujúce, kde sa má na chodníku nachádzať osvetlenie, lavička, smetný kôš či cyklostojan. Prínosom pravidiel je aj to, že hovorí, ako efektívne využiť priestor pri súčasnej šírke chodníka.

Najnovšie pravidlá dopĺňajú princípy a štandardy pre povrchy chodníkov, ktoré hovoria, aké povrchy chodníkov používať naprieč mestom podľa toho, v akej zóne sa nachádzajú. „Ide o ďalší uhol, akým sa pozeráme na bratislavské chodníky, a tým sa snažíme o zlepšenie verejných priestorov. Práve dobre navrhnuté a zjednotené verejné priestory majú vplyv na to, aký pocit má z mesta jeho obyvateľ a návštevník,“ dodáva MIB.

Pravidlá najnovšieho design manuálu pritom mesto zaviedlo už do praxe. Na základe nich boli rekonštruované chodníky napríklad pred Hlavnou poštou na Námestí SNP, pri Malom trhu alebo na Vajnorskej ulici.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk