Metropolitný inštitút Bratislavy vybral víťazný návrh na revitalizáciu Námestia republiky

582

Víťazom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže na revitalizáciu Námestia republiky v Petržalke sa stal ateliér Gro architekti. „Víťazný návrh prezentuje koncept, ktorý umožní kvalitné skĺbenie nárokov na verejný priestor dobre fungujúci počas bežného dňa aj pri konaní sa spoločenských akcií,“ skonštatoval Marek Harčarík, riaditeľ sekcie súťaží v Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Plánovaná revitalizácia bude podľa inštitútu rozdelená do viacerých etáp. Prioritne sa má upraviť centrum námestia, kde pribudne pódium, menší objekt pre kaviareň s verejnými toaletami a technickým zázemím pre spoločenské akcie. V ďalších fázach projektu sa majú revitalizovať zelené plochy, okolie Chorvátskeho ramena či skate park.

„Aktuálne nie je naplno využitý ani potenciál vodnej plochy, čo majú zmeniť pobytové schody a lepší prístup k vode priamo z námestia. Obyvatelia sa môžu tešiť aj na psiu lúku,“ priblížila manažérka komunikácie MIB Marcela Glevická. Súčasťou námestia má byť aj drobná občianska vybavenosť, pribudnú bezpečnejšie priechody pre chodcov aj nové cyklochodníky.

Súťaž vyhlásil MIB v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava-Petržalka v marci. Podkladom pre zadanie bol participatívny proces, ktorého cieľom bolo zistiť, ako námestie využívajú obyvatelia a aké sú ich predstavy o jeho budúcej podobe. Súťaž prebiehala v dvoch kolách, v prvom kole porota vybrala z deviatich návrhov tri najlepšie. V druhom kole mali súťažiaci priestor zapracovať pripomienky od porotcov.

„Všetky základné požiadavky, ktoré ľudia v participatívnom procese pomenovali, ako lepší prístup k Chorvátskemu ramenu, rozšírenie spevnenej plochy pre organizáciu verejných podujatí, doplnenie kvalitného mobiliára a zázemia pre kultúrne a športové aktivity, zníženie hlučnosti skateparku či zvýšenie bezpečnosti pri priechode cez Jiráskovu ulicu, sa premietli do víťazného návrhu,“ doplnila Glevická. Dodala, že podľa poroty ponúka návrh realizovateľný koncept, ktorý rešpektuje charakter Petržalky.

Zdroj: TASR