Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlasuje architektonickú súťaž pre Mestské nájomné byty v Prievoze

916

Menší bytový súbor v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta sa nachádza na Parkovej ulici na Prievoze.

Pri tvorbe zadania sa primárne zohľadňovala tichá atmosféra lokality a charakter okolia, ktoré sú dané nízkou zástavbou rodinnými domami, Csákyho kaštieľom so susediacim zariadením a zelenými plochami so vzrastlými stromami.

Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka. Spoločné priestory sú dôležitým socializačným prvkom. Všetky priestory musia byť bezbariérové vrátane balkónov a zároveň musia mať zabezpečené výťahy.

V zadaní súťaže je tiež podmienkou:

• aby nové byty rešpektovali výrazovú dominantnosť kaštieľa

• aby výška nových objektov nepresahovala priemernú výšku hrebeňov striech rodinných domov na Fibichovej ulici

• vysoká zeleň musí byť chránená v maximálnej možnej miere, nakoľko poukazuje na historickú identitu územia

Všetky podmienky súťaže si môžete prečítať TU. https://mib.sk/sutaz/bytovy-subor-parkova/

Zasielanie súťažných návrhov je možné do 07. 12. 2020 do 17:00 cez portál Josephine.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy