Michalská veža v Bratislave bude od decembra zatvorená, dôvodom je plánovaná rekonštrukcia

1280

Obyvatelia i návštevníci hlavného mesta majú počas víkendu na dlhší čas poslednú možnosť navštíviť Michalskú vežu a potešiť sa výhľadom z nej na metropolu Slovenska. Od 1. decembra bude pamiatka na necelé dva roky pre verejnosť neprístupná, dôvodom je jej dlhoočakávaná generálna obnova. Informuje o tom Barbora Lichvanová z Múzea mesta Bratislavy.

„Múzeum plánuje v zrekonštruovaných priestoroch pripraviť úplne novú, interaktívnu expozíciu, ktorá priblíži s využitím najmodernejších technológií fortifikačný systém. Snahou je tiež bezbariérovosť v zmysle vytvorenia komfortného múzea pre nevidiacich a nepočujúcich,“ informovala o plánoch MMB po rekonštrukcii.

Michalskú vežu v Bratislave by mali zrekonštruovať do polovice roka 2022. Hlavné mesto s prispením dotácie Ministerstva kultúry (MK) SR vo výške 482.000 eur za dielo zaplatí 1.121.487,96 eura bez DPH (1.345.785,55 eura s DPH). So zhotoviteľom podpísalo mesto zmluvu 12. novembra, po prevzatí staveniska má rekonštrukcia trvať 18 mesiacov.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na objekte Michalskej veže, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Jej predchádzajúcu pamiatkovú obnovu realizovali v 70. rokoch 20. storočia. V súčasnosti je Michalská veža dôsledkom zanedbanej údržby a uplynutím životnosti infraštruktúry budovy v zlom technickom stave, je nevyhnutná jej celková rekonštrukcia a pamiatková obnova. Objekt je využívaný ako muzeálna expozícia MMB.

Zdroj: TASR