Knižnica v Rusovciach sa rozrástla o 475 úplne nových kníh

1260

Miestna knižnica mestskej časti Rusovce získala v roku 2020 dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup kníh vo výške 4 000 eur. V tejto zložitej dobe chcel fond pomôcť vydavateľom kníh, lokálnym kníhkupcom i knižniciam. Z verejných zdrojov tak podporil aj projekt mestskej časti „Akvizícia knižničného fondu Miestnej knižnice MČ Bratislava-Rusovce s dôrazom na krásnu literatúru pre deti, mládež a seniorov“.

Vďaka tomu sa podarilo rozšíriť knižničný fond o 475 nových, naozaj pestrých, titulov kníh, pričom množstvo kníh bolo zakúpených práve na základe požiadaviek čitateľov, ktoré vzišli z dotazníka zverejneného na jeseň.

Cieľom projektu bolo obnoviť knižný fond pre našich čitateľov, tým zvýšiť záujem o návštevnosť vynovenej miestnej knižnice a vypestovať záujem o čítanie kníh v klasickej papierovej forme. Súčasťou projektu bude aj zverejnenie zoznamu nových kníh na našej webovej stránke v databáze kníh v januári 2021.

Zdroj: Rusovce