Miestny úrad Nové Mesto až do odvolania uprednostňuje vybavovanie stránok elektronicky

694

Miestny úrad Nové Mesto bude od utorka 2.11. až do odvolania uprednostňovať vybavovanie elektronicky. V prípade osobnej návštevy úradu, v priestoroch vstupnej haly, pred vrátnicou. Iba vo výnimočných a neodkladných prípadoch môže vstúpiť stránka do iných priestorov úradu.

„Zhoršujúca sa epidemiologická situácia nás núti prijímať opatrenia pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Samozrejme, opatrenia sa budú prijímať tak, aby sa to v čo najmenšom prejavilo na plynulom vybavovaní vašich požiadaviek. Pri každom osobnom kontakte žiadame, aby ste dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia, a to aj v prípade, ak ste kompletne očkovaní,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Úradné hodiny zatiaľ zostávajú nezmenené, no pri zhoršujúcej sa situácii môžu byť upravené, o čom bude mestská časť priebežne informovať.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto