Miestny úrad v Petržalke myslí ešte ekologickejšie

868

Ak sa chystáte navštíviť Miestny úrad Petržalka, môžete aj vy priniesť staré a nepotrebné kefky, ktoré spoločnosť Curaprox pretvorí do podoby smetných košov pre stredné školy. Kefky môžete vhodiť do jedného z košov nachádzajúcich sa v budove za sklenenými dverami smerom k schodisku.

Iniciatíva vicestarostky Jany Hrehorovej je súčasťou projektu Spoločne EKO s cieľom posilnenia osvety v oblasti ekológie v materských školách aj na pôde miestneho úradu.

Okrem bežných smetných nádob na papier a plast, ktoré sa v budove nachádzajú, je možné taktiež na úrade zahodiť do špecifických nádob vo vestibule aj baterky či malé elektrospotrebiče.

Zdroj: Petržalka