Ministerstvo spravodlivosti má nové sídlo, na chodcov a cyklistov nemysleli

2259

Ministerstvo spravodlivosti sa sťahuje z centra Bratislavy do Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici. Pri rekonštrukcii plochy pred budovou však dostali prednosť autá. Chodci a cyklisti budú musieť kľučkovať medzi prekážkami.

„Príležitosť vytvoriť další bezpečný úsek račianskej cyklistickej radiály, ktorý by sa napojil na plánované cyklotrasy v oboch smeroch, bola premrhaná. Po rekonštrukcii sa chodci tlačia na úzkom, obparkovanom chodníku a cyklisti nemajú možnosť prejsť popred budovu kvôli jednosmerke a nezmyselnej rampe,“ kritizuje realizáciu verejných priestorov pred budovou ministerstva občianske združenie Cyklokoalícia.

Hlavné mesto SR Bratislavy pritom pripravilo projekt lepšieho riešenia priestoru a primátor adresoval ministrovi spravodlivosti list so žiadosťou o preriešenie, no aj napriek niekoľkým stretnutiam ministerstvo zmeny odmietlo – kvôli zachovaniu niekoľkých povrchových parkovacích miest.

„Priestor obsahuje niekoľko technických nedostatkov, ktoré budeme riešiť podaním na špeciálny stavebný úrad, no tým hlavným, morálnym pokleskom je nedodržanie územného generelu dopravy, konkrétne vedenia cyklotrasy R13 – Račianska radiála,“ konštatujte združenie Cyklokoalícia.