Ministerstvo zdravotníctva umožniť pacientom po prekonaní COVID-19 liečbu v kúpeľoch

2007

Jednou z podceňovaných vlastností ochorenia COVID-19 je, že v mnohých prípadoch zanecháva dlhodobé negatívne dopady na zdravie ľudí, ktorí ho prekonali. Na ministerstve zdravotníctva pracujú na tom, aby sa mali kde liečiť pacienti, ktorí sa úspešne z ochorenia COVID-19 vyliečili, ale ostali im vážne zdravotné následky.

Odborníci prerokúvajú so zástupcami kúpeľov primárne diagnózy, ktoré by mali byť preplácané zo strany zdravotných poisťovní v kúpeľnej postcovidovej liečbe. „Diskutujeme o tom, pre aký okruh pacientov a s akými konkrétnymi diagnózami by mala byť kúpeľná liečba poskytovaná,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

„V súčasnosti navrhujeme jednu indikáciu, ktorá sa týka problémov s dýchacími cestami. Vedieme zároveň naďalej odborné diskusie aj o tom, aby takýto zoznam bol rozšírený,“ povedal Peter Stachura, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, ktorý so zástupcami kúpeľov spolu s odborníkmi aktívne rokuje.

Bude to súčasťou novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Tá je aktuálne vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní.

Postcovidovú liečbu v kúpeľoch chce Ministerstvo pacientom umožniť čo najskôr. Ak materiál prejde zrýchleným legislatívnym konaním, takáto starostlivosť pre pacientov by mohla byť reálna v praxi už o dva týždne.

Zdroj: MZSR