Mladí ľudia chcú viac informácií o EÚ

421

Bratislavský samosprávny kraj sa dlhodobo venuje komunikácii európskych tém smerom k študentom stredných župných škôl. Preto spolu s Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku opäť zorganizovali diskusný event s názvom Voľby do Európskeho parlamentu 2019, ktorý sa konal v pondelok 1.4. v Divadle Aréna. Podujatie bolo určené pre študentov stredných župných škôl a cieľom bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o dianí v Európskej únii ako aj informovanosť o význame účasti v eurovoľbách.

„Považujem za veľmi dôležité priblížiť Európsku úniu ľuďom. Členstvo Slovenska v Európskej únii považujem pre dobro a blaho Slovenska za kľúčové. Myslím si, že každý z nás, ktorí majú s EÚ pravidelný pracovný kontakt je povinný vysvetľovať benefity EÚ.  Ja sa to snažím vysvetľovať na úplne jednoduchých príkladoch ako vysvetľovanie programu Erasmus+. Mám s tým aj vlastnú skúsenosť. Veľmi veľa mi to dalo ďalej do životy. Čiže vyberám také veci, ktoré môžu byť pre mladých ľudí atraktívne. Bratislavský kraj je 8. najvyspelejším regiónov EÚ, bohužiaľ len podľa štatistík a nie podľa reálnej životnej úrovne. Preto sa snažím v Bruseli vysvetľovať, prečo aj tie vyspelejšie regióny musia mať možnosť čerpať európske prostriedky. Úprimne poviem, že z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja nebudeme schopní zaplatiť ani rekonštrukcie škôl, ciest, ani výstavbu cyklotrás. Momentálne rekonštruujeme tri Centrá odborného vzdelávania a prípravy, to sú naše špecializované stredné odborné školy. Vďaka európskym peniazom dokážeme vybudovať v podstate nové školy,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba. Ten spolu s Dionýzom Hochelom z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku informovali vyše 300 stredoškolákov o prínose Európskej únie pre mladých ľudí a regióny Európskej únie, o možnostiach, ktoré im Európska únia ponúka, ako aj o voľbách do Európskeho parlamentu. Podujatia sa zúčastnili aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Beňová, Branislav Škripek a Ivan Štefanec. Počas diskusie získali študenti informácie o vzdelávacích projektoch Európskej únie, aj o možnosti absolvovať pracovnú či absolventskú stáž.

Župa organizuje podujatie od roku 2014 a vždy reaguje na aktuálne témy rezonujúce na pôde Európskej únie. Témou tohtoročného eventu, podobne ako v roku 2014, bola predovšetkým „volebná mobilizácia“ mladých ľudí, ktorí budú mať prvýkrát príležitosť zúčastniť sa volieb do EP.

Zámerom Bratislavského samosprávneho kraja bolo informovať mladých ľudí o význame eurovolieb a dosahu politík Európskej únie na ich každodenný život. Mladí ľudia v súčasnosti taktiež čelia šíreniu dezinformácií zo strany alternatívnych médií s euroskeptickým zameraním, preto je podľa župy dôležité reagovať na pochybnosti mladých ľudí a vyvrátiť nepravdivé mýty o Európskej únii.

FOTO: BSK