Množstvo komunálneho odpadu v Bratislave klesá, rastie podiel vytriedených zložiek

698
Zdroj: OLO
Zdroj: OLO

Množstvo komunálneho odpadu na území Bratislavy klesá a rastie podiel vytriedených zložiek. Úroveň vytriedenia za minulý rok je 38,14 percenta. Pre TASR to priblížil odbor životného prostredia bratislavského magistrátu. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Natur-Pack upozornila, že problém pri kvalite triedenia má väčšina samospráv pri žltých nádobách na zber plastov.

„Ak analýza vykonaná v máji 2022 zodpovedá realite triedenia v celom meste, tak až 40 percent vyzbieraného množstva zo žltých 1100-litrových nádob a 20 percent zo žltých vriec sa na triediacu linku vôbec nemá dostať,“ podotkla organizácia. Priblížila, že sa v Bratislave kvalita triedenia v žltých nádobách zhoršila a vo vzorke z 1100-litrových nádob bola prekročená v minulom roku aj prípustná miera znečistenia.

Pri posúdení kvality triedenia je podľa nej potrebné porovnať vyzbierané a materiálovo zhodnotené množstvá jednotlivých zložiek triedeného zberu. „Nároky na kvalitu triedenia nám ukladá aj naša legislatíva, tým, že sa každoročne znižuje prípustná miera znečistenia, na rok 2023 je to maximálne 25 percent,“ doplnila organizácia.

OZV Natur-Pack v partnerských samosprávach zaznamenala priebežný nárast triedených zložiek odpadov. „Nárast vytriedených zložiek je nevyhnutným predpokladom aj pre nárast zrecyklovaného podielu,“ doplnila. Zároveň minulý rok bolo z celkového množstva vyzbieraných zložiek triedeného zberu v Bratislave, spadajúcich pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, materiálovo zhodnotených 79,84 percenta.

V roku 2021 to podľa nej bolo 75,14 percenta. Zároveň predpokladá, že celkové množstvo triedených zložiek komunálnych odpadov bude v najbližších rokoch priebežne narastať. Výsledky pri zložkách papier a sklo sú podľa organizácie vo väčšine samospráv veľmi dobré a nie je problém dodržať prípustnú mieru znečistenia.

Zdroj: TASR