Model Prešporka z čias Márie Terézie

2471

Začiatkom októbra pribudol pri Café Propeller bronzový odliatok Prešporka tak, ako vyzeral na konci 18. storočia, konkrétne v roku 1765. Nábrežie Dunaja zo strany Starého Mesta je opäť o čosi atraktívnejšie. Môžete na ňom vidieť, ako v minulosti vyzerali hradby, predmestia či vinice. Vďaka opisu v Braillovom písme toto dielo poslúži aj nevidiacim.

O jeho vznik sa postarali milovníci Bratislavy z občianskeho združenia Skrášlime Slovensko v spolupráci s Rotary clubom Bratislava Danube. Predlohou pre odliatok s rozmermi 145 × 145 cm a váhou 450 kg, ktorý vytvoril sochár Richard Zozulak, bol sadrový model mesta z roku 1913 od A. Stefanieho (nachádza sa v zbierkach Múzea mesta Bratislavy).

Model podľa odborníkov na turistický ruch prispeje k vyššej atraktivite Bratislavy aj z pohľadu jej návštevníkov. Pre bratislavského župana predstavuje bronzový model Bratislavy z čias Márie Terézie symbol spolupráce magistrátu, župy a Starého Mesta.