Molecova bude od 20. do 28. júna smerom do mesta neprejazdná

1156

Z dôvodu stavebných prác v križovatke Karloveská – Molecova bude od 20. do 28. júna 2020 neprejazdná Molecova ulica smerom do centra mesta.

Linky 32, X33 a N33 v smere z Dlhých dielov budú do centra mesta na Hlavnú stanicu premávať obchádzkovou trasou cez ulice Janotovu, Baníkovu a Karloveskú.

V smere na Dlhé diely bude premávka uvedených liniek nezmenená. Zastávka Janotova smerom do centra bude zriadená v náhradnej polohe na Janotovej ul. pri križovatke s Hudecovou ulicou. Zastávka Molecova smerom do centra nebude tiež obsluhovaná.

Autobusové linky 32, X33 a N33 zastavia na spoločnej zastávke Molecova s linkami X5 a N34. Zastávku Segnerova tieto linky neobslúžia.

Od 20. júna neodbočíte z Molecovej na Karloveskú

🚧Na rekonštrukcii Dúbravsko-karloveskej radiály nás čaká niekoľko ťažkých úsekov, ktoré už beztak komplikovanú dopravu môžu ešte zhoršiť. Jeden z nich bude uzatvorenie prejazdu z Molecovej na Karloveskú v smere do centra, ktorý bude dočasne uzavretý od 20.6. do 28.6.2020. Dôvodom tejto uzávery je prekládka plynovodu a kanalizácie na Karloveskej pri križovatke s Molecovou. ℹ️Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu bude viesť cez Janotovu – Baníkovu – Karloveskú: https://goo.gl/maps/vJHZPag8PrYVdeYs9Prejazd z Karloveskej (v smere z Dúbravky) na Molecovu (v smere na Dlhé diely) však zostane umožnený aj počas prebiehajúcich prác. 🚌Zastávka MHD Janotova (na Molecovej ulici, pre linky 32, X33, N33) v smere do centra bude dočasne presunutá na Janotovu ulicu ku križovatke s Hudecovou. Dočasná zastávka MHD na Molecovej v smere do centra bude v tomto termíne dočasne zrušená.Ospravedlňujeme za možné komplikácie a prosíme, aby ste sa na svoje cesty z Dlhých dielov v smere do centra mesta v týždni od 20.6. do 28.6.2020 vopred pripravili.

Uverejnil používateľ Bratislava – hlavné mesto SR Piatok 12. júna 2020

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava