Most ponad železnicu na Tupého ulici v Bratislave bude kvôli rekonštrukcii zatvorený

1808

Kvôli oprave cestného mosta na Tupého ulici nebude od pondelka 21. septembra umožnený prejazd vozidiel cez most ponad železnicu. Oprava mosta potrvá do konca októbra.

Obyvatelia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, túto komunikáciu, ktorá roky slúžila iba ako prístup do rušňového depa, využívajú na prejazd do bytových domov. Vďaka novej výstavbe a zvýšenej frekvencii pohybu vozidiel stavby a motorových vozidiel je cesta v nevyhovujúcom stave. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dlhodobo vedú rokovania s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto o prevzatí komunikácie pod správu mestskej časti.

Počas šiestich týždňov ŽSR vykonajú práce ako demontáž starej a montáž novej protidotykovej zábrany na moste tak, aby bola dodržaná dostatočná vzdušná vzdialenosť na zabránenie dotyku živých častí systému vrchného trolejového vedenia, odstránenie starého povrchu, zhotovenie vyrovnávacej betónovej vrstvy, izolácie na moste a podkladnej vrstvy z asfaltového betónu ako aj obojstrannú opravu parapety mosta a očistenie a náter oceľového zábradlia.

Z mosta na Tupého ulici je takýto pekný výhľad na Bratislavský hrad a železničnú trať.