Most ponad železnicu na Tupého ulici v Bratislave je znova prejazdný

1679

Umožnený je jednosmerný prejazd vozidiel do 3,5 tony s obmedzenou rýchlosťou 30 km/hod, kým predtým to bolo len 10 km/hod. Oprava mosta prebiehala od 21. septembra 2020.

Kvôli novej výstavbe a zvýšenej frekvencii pohybu vozidiel stavby a motorových vozidiel bola cesta v nevyhovujúcom stave. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) počas opravy vykonali demontáž starej a montáž novej protidotykovej zábrany na moste tak, aby bola dodržaná dostatočná vzdušná vzdialenosť na zabránenie dotyku živých častí systému vrchného trolejového vedenia, odstránenie starého povrchu, zhotovenie vyrovnávacej betónovej vrstvy, izolácie na moste a podkladnej vrstvy z asfaltového betónu ako aj obojstrannú opravu parapety mosta a očistenie a náter oceľového zábradlia.

Obyvatelia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto túto komunikáciu, ktorá roky slúžila iba ako prístup do rušňového depa, využívajú na prejazd do bytových domov. ŽSR dlhodobo vedú rokovania s mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto o prevzatí komunikácie pod správu mestskej časti.