Motýlia záhrada v cirkevnej škole v Malackách

1164

Cirkevná škola v Malackách je ďalší nádherný revitalizovaný priestor, hoden národnej kultúrnej pamiatky. V bývalom františkánskom kláštore sa podarilo na nevyužívanej ploche vybudovať motýliu záhradu.

V záhrade sú vysadené kvitnúce trvalky a bylinky. Pre hmyz sú hmyzie domčeky. Priestor sa našiel aj pre vtáčie búdky. Súčasťou motýlej záhrady je aj náučný chodník s informačnými keramickými tabuľkami, ktoré žiaci zhotovia v spolupráci s organizáciou

Žiaci a študenti budú v rámci neformálnej výuky alebo rôznych ekoprojektov pozorovať prírodu takpovediac „ako na dlani“. Motýlia záhrada je pripravená privítať aj širokú verejnosť v rámci malých mestských výstav či iných spoločenských a kultúrnych aktivít.

Základnou koncepciou záhrady je trvalo udržateľný ekosystém, ktorý v sebe nesie trvalý františkánsky odkaz – starostlivosť o parky, sady a záhrady.    
    
Zdroj: Malacky