Multifunkčnú aulu na ZŠ Prokofievova v Petržalke uviedli do života

730

V utorok 11. októbra otvorili vynovenú aulu jednej z 11 základných škôl mestskej časti Petržalka. Na ZŠ Prokofievova 5 totiž objavili nevyužitý potenciál vstupného priestoru a premenili ho na multifunkčnú aulu, ktorú dnes oživujú umelecké diela malých výtvarníkov a umelcov z radov žiakov naprieč oboma stupňami.

Teraz už len čaká na svojich návštevníkov a kopu zaujímavého programu.

Pri príležitosti otvorenia auly sa zúčastneným v mene mestskej časti Petržalka prihovorila aj vicestarostka Jana Hrehorová. Tá popriala vedeniu školy, žiakom i hosťom veľa príjemných chvíľ strávených v novom priestore a v spoločnosti inšpiratívnych ľudí.

Zdroj: Petržalka