Na Bernolákovej v Malackách vyrastajú jasle

1006

V utorok 28. júla sa začala výstavba v areáli materskej školy na Bernolákovej v Malackách. Prestavbou starého hospodárskeho pavilónu vzniknú jasle a súbežne s tým sa zmodernizujú aj kuchyňa a práčovňa. Ide o poslednú časť areálu materskej školy na Bernolákovej, ktorá ešte neprešla opravou. Stavebné práce by mali byť hotové koncom tohto roka. 

Projekt sa v prevažnej miere financuje zo zdrojov Európskej únie, odkiaľ mesto dostalo sumu 584 tisíc €. Povinné spolufinancovanie mesta predstavuje približne 31 tisíc €. Vďaka tomu bude mať mesto po 5- mesačnej výstavbe rozšírené kapacity svojich predškolských zariadení, pretože jasličky poskytnú priestor pre 20 detí. 

Budova bude jednopodlažná s bezbariérovým prístupom. Bude obsahovať dve denné miestnosti, šatňu, sociálne zariadenie, jedáleň, práčovňu, sušiareň, miestnosť pre čistú bielizeň, kuchyňu a technické a kancelárske priestory. Uvažuje sa, že pavilón jaslí by mal zelenú strechu. Výsledné rozhodnutie bude závisieť od posudku statika. 

Okrem výstavby jaslí sa v tejto lokalite pripravuje ešte jeden zásadný projekt, ktorým je parkovisko pri materskej škole na Bernolákovej zo strany Veľkomoravskej. Jeho výstavba sa mala začať v júni, avšak zatiaľ sa práce nezačali. Mesto síce zabezpečilo prípravu nového parkoviska, avšak zo strany Okresného dopravného inšpektorátu sú neustále vytvárané prekážky. Mesto sa však naďalej usiluje urobiť všetko pre to, aby sa výstavba parkoviska mohla rozbehnúť.

Zdroj: Malacky