Na bratislavskej Spojenej škole, Pankúchova 6 sa žiaci učia prostredníctvom bádania

2786

Na Spojenej škole, Pankúchova 6 v Bratislave prebieha vyučovanie v novootvorených triedach medzinárodného programu Primary Years Programme a Middle Years Programme v anglickom jazyku.

V medzinárodnom programe PYP žiaci v rôznych ročníkoch absolvovali už niekoľko transdisciplinárnych tém, v ktorých sa učili aj, o  jedinečnosti každého z nás, ako si vytvárať priateľstvá,  učili sa brať zodpovednosť za svoje skutky, hovorili o využití rôznych materiálov, a o tom ako sa menia, či o technologickom vývoji, ktorý nám pomohol preskúmať vesmír.

Naši učitelia využívajú zážitkové vyučovanie a nabádajú deti k pýtaniu sa otázok. Je to dôležité najmä pre rozvoj vedomostí, chápania a celkový rozvoj dieťaťa. Počas všetkých predmetov sa žiaci učia prostredníctvom bádania (Inquiry Based Learning). Toto učenie začína tvorením otázok, či nastolením problému namiesto jednoduchého prezentovania faktov. Žiaci identifikujú a vyhľadávajú podstatu problému, na základe čoho si rozširujú svoje poznatky, čo im napomáha k ďalšiemu štúdiu. Učenie prostredníctvom bádania zahŕňa problémové učenia sa,  tvorbu projektov, či učenie sa prostredníctvom výskumu.

Budúci školský rok sa škola plánuje rozšíriť o ďalšie ročníky v oboch medzinárodných programoch Primary Years Programme (určený žiakom od 6-12 rokov) a v Middle Years Programme (určený žiakom od 11-16 rokov). Už koncom roka 2020 nájdete všetky potrebné informácie na webovej stránke školy www.gympaba.sk v časti INTERNATIONAL BACCALAUREATE.