Na Draždiaku osadili tabule, ktoré oznamujú výskyt vtáčej chrípky u vtáctva

1454

Na úhyn labute veľkej v petržalskom Veľkom Draždiaku mestská časť Petržalka upozorňovala už niekoľkokrát. Pre väčšiu bezpečnosť milovníkov otužovania Oddelenie životného prostredia osadilo na mieste tabule s upozornením.

Ako postupovať v prípade, že nájdete uhynutú labuť alebo iné vtáctvo?

  • Volajte bezodkladne na mobilné telefónne číslo ŠOP SR 0903 298 333.
  • Vtáctvom v žiadnom prípade nemanipulujte.

Odporúčania pre otužilcov a majiteľov iných zvierat

  • Kúpanie v jazerách, v ktorých bol u vtáctva potvrdený výskyt vtáčej chrípky sa neodporúča.
  • Pri venčení zvierat dbajte na to, aby nedošli do kontaktu s uhynutým vtáctvom, prípadne nepili vodu z kontaminovaného jazera.

Koho ešte sa môžu opatrenia súvisiace s výskytom vtáčej chrípky dotknúť?

  • Aktualizuje sa súpis všetkých chovov hydiny.
  • Chov hydiny a iných vtákov musí zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť.
  • Voda na napájanie vtákov, nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd.
  • Chovatelia hydiny a iného vtáctva majú povinnosť oznámiť na RVPS Bratislava príznaky vtáčej chrípky.

Zdroj: Petržalka