Na Guothovej ulici sa žiadna bytovka stavať nebude

962

Vlastník pozemku na Guothovej ulici zaslal na úrad mestskej časti Nové Mesto žiadosť o výrub stromov za účelom výstavby novej bytovky. Mestská časť však dala stavbe bytovky jasné nie.

A prečo? Starosta Nového Mesta nesúhlasí s výstavbou na pozemku školy, či škôlky, vo vnútrobloku a vo verejnom parku.

Pozemok na Kramároch, na Guothovej ulici, spĺňa hneď dve podmienky, prečo mestská časť musí byť proti bytovke. Je súčasťou vnútrobloku a zároveň sa s ním už pri výstavbe Kramárov počítalo ako so zeleňou. Preto sa tu žiadna bytovka stavať nebude.

Zdroj: Rudolf Kusý