Na Hlbokej v Starom Meste pribudla nová dopravná značka

1578

V súvislosti s úpravou pohybu chodcov a cyklistov po Hlbokej ceste, Staré Mesto umiestnilo novú dopravnú značku. Konkrétne v hornej časti ulice pri betónovej skruži, na križovatke s Havlíčkovou.

Známu Cestičku pre chodcov dopĺňa biela tabuľka s piktogramom bicykla a nápisom VOĽNO. Čo presne znamená?

Nová dopravná značka 515 – Voľno: Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť.

Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.

Absolútnu prednosť na tomto úseku Hlbokej cesty teda majú chodci.

Zdroj: Staré Mesto – srdce Bratislavy