Na hranici. Cyklomost slobody je uzavretý

3060

Uzavreli sme hraničný priechod cez náš Cyklomost Slobody.

Cyklomost Slobody je most vedúci ponad rieku Morava a župa ho stavala za eurofondy, aby spojil dve krajiny. Dnes sme ho museli uzavrieť. Ústredný krízový štáb kvôli koronavírusu zaviedol prísne preventívne opatrenia a týka sa to aj hraničných priechodov. Všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia, musia zostať 14 dní v povinnej karanténe.