Na Kamzíku sa opravujú parkoviská

2033

Parkoviská pri pamätníku a pod Televíznou vežou vznikli v 80.tych rokoch ako dočasné riešenie a na rozbitej šotolinovo-asfaltovej ploche sa parkuje v rovnakom režime dodnes.

Mestské lesy pripravili komplexnú rekonštrukciu oboch parkovísk tak, že pribudnú vyhradené ZŤP miesta, bezpečný koridor a priechod pre chodcov a cyklistov popri pamätníku, cez cestu smerom k bufetom, funkčné osvetlenie a MHD nástupište (linka č.144 z Koliby). Zároveň bude kompletne opravený povrch a vyznačené parkovacie boxy.

Parkovisko sa v rozumnej miere rozšíri, avšak len na už existujúcej spevnenej ploche. Megalomanský variant, ktorý v minulosti rátal s výrubom významnej časti lesa sme zavrhli.

Najbližšie dni sa bude realizovať príprava na stavbu odstraňovaním náletových drevín na existujúcej spevnenej ploche. Jedná sa o 10-40 ročné javory, buky, vŕby a jasene, časť z nich je nahnutá nad parkovisko či poškodená a časom by ich bolo nutné aj tak odstrániť z bezpečnostných dôvodov. V obmedzenom režime bude možné parkovať aj počas týchto prác.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave