Na Kollárovej ulici č. 1 v Pezinku sa začala rekonštrukcia strechy

763

Na Kollárovej ulici došlo k obmedzeniu, ktoré si vyžiadala oprava strechy na budove objektu pod popisným číslom 1. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti pri rekonštrukčných prácach bolo potrebné uzatvorenie časti chodníka.

„V prvých dňoch sa začalo s oplotením staveniska a zabezpečením komunikačného priestoru na bezpečný vstup do objektu. Chodník po celej dĺžke objektu na Kollárovej ulici aj s dvoma priľahlými parkovacími miestami bude počas celej lehoty výstavby uzavretý a ohradený oplotením,“ uviedol referent výstavby Igor Vavrovič a dodal, že následne budú práce pokračovať podľa harmonogramu navážaním materiálu s postupnou demontážou krytiny.

Rekonštrukciou sú dotknuté konštrukcie a prvky strechy, ktoré prekročili hranicu životnosti a spôsobujú v objekte zatekanie. Poškodené časti budú vymenené, pôvodná krytina bude nahradená novou rovnakou pálenou keramickou krytinou. Strecha bude zateplená novou tepelnou izoláciou, ktorej tepelné parametre spĺňajú kritériá technických a požiarnych noriem. Podhľady vnútorných podkrovných priestorov budú zo sadrokartónu. Súčasťou rekonštrukcie strechy je aj oprava pôvodných vikierov s výmenou pôvodných okien.

Termín ukončenia rekonštrukčných prác je 90 dní od prevzatia staveniska. Stavenisko bolo odovzdané 6. júla.

Zdroj: Pezinok.sk