Na mape Petržalky by mali pribudnúť tri nové ulice

532

Na mape bratislavskej Petržalky, v lokalite Vojenský dvor, by mali pribudnúť tri nové ulice, a to Ulica generála Viesta, Ulica generála Goliana a Pri vojenskom cintoríne. Pomenovanie nových ulíc na hranici Slovenska s Rakúskom, severne od Kopčianskej ulice, kde sa mestská časť rozrastá o novú štvrť, schválili v utorok miestni poslanci. Návrh ešte musí odsúhlasiť bratislavské mestské zastupiteľstvo.

„Pri výbere a vhodnej formy nových názvov ulíc pre danú lokalitu bolo prihliadané na historický odkaz dotknutého územia – vojenské bunkre, protitanková priekopa, vojenský cintorín z obdobia 1. svetovej vojny,“ konštatuje dôvodová správa s tým, že lokalita je spojená s prvou i druhou svetovou vojnou. Snahou je tiež posilniť stále slabé povedomie o vojenskom cintoríne, ktorý sa tam nachádza.

Rudolf Michal Viest bol slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej Prvej československej armády na Slovensku počas Slovenského národného povstania a jediný slovenský generál počas predvojnovej ČSR. Zomrel v Nemecku na jar 1945 za doteraz neobjasnených okolností. Armádny generál in memoriam bol počas života aj po smrti vyznamenaný viacerými československými, slovenskými a zahraničnými vyznamenaniami.

Ján Golian bol slovenský štábny dôstojník, brigádny generál, organizátor a významný predstaviteľ SNP, ktorý sa aktívne zapojil do protinacistického odboja. Osud Goliana, podobne ako Viesta, nie je známy. V roku 1946 bol povýšený do hodnosti div.gen. in memoriam a v roku 1969 do hodnosti genplk. in memoriam.

Vojenský cintorín vznikol počas 1. svetovej vojny v roku 1916 ako doplnok vojenského lazaretu, kde ležali zväčša ťažko ranení vojaci rakúsko-uhorskej monarchie, ale aj iní vojaci bojujúcich strán. Na cintoríne je pochovaných v samostatných hroboch 331 mŕtvych vojakov, deviatich identifikovaných národností. Vojaci zomreli prevažne v Posádkovej nemocnici Bratislava, ďalší v Divíznej nemocnici a v Kopčanoch v roku 1918. Po roku 1948 prišli pre cintorín začiatky jeho zanedbávania a devastácie. Až v rokoch 2007 – 2009 bola spracovaná dokumentácia rekonštrukcie územia a jeho premena na parkovú plochu nadväzujúcu na históriu územia.

Zdroj: TASR