Na mapový portál Nového Mesta pribudli informácie o majetku mestskej časti

494

Oficiálny mapový informačný systém mestskej časti Nové Mesto je bohatší o ďalšie informácie. Mapa Správa majetku zobrazuje budovy a pozemky vo vlastníctve, v správe, v nájme mestskej časti. Pozemky sú podľa vzťahu k mestskej časti ako samostatné vrstvy odlíšené farbou, rovnako aj budovy. Po kliknutí na budovu sa zobrazí jej adresa a účel využitia. Po kliknutí na pozemok sa zobrazí číslo parcely, list vlastníctva a typ pozemku.

Prostredníctvom mapového portálu mestská časť verejnosti priebežne poskytuje dôležité mapy, mapové podklady a informácie. Okrem základnej mapy tu nájdete mapu, ktorá zobrazuje národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti na historických mapových podkladoch, ale aj mapy územných plánov, zaregistrovaných psov a podobne.

Verejný mapový portál Bratislava – Nové Mesto aplikácia Správa majetku

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto