Na miestny úrad v Lamači osadili meteostanicu

930

Na budovu miestneho úradu v Lamači osadili meteostanicu, ktorá je súčasťou projektu ARCH – Zvyšovanie reziliencie historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám. Ide o medzinárodný projekt financovaný grantom EÚ programu HORIZONT 2020.

Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta, čiastočne aj z prírodného hľadiska. Cieľom je navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania, respektíve do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov.

Do projektu sú zapojené pilotné mestá Bratislava, talianske Camerino, španielska Valencia a nemecký Hamburg.

Zdroj: Lamač