Na Námestí Franza Liszta sa mestu v priebehu víkendu podarila výmena stromov, ktoré ohrozovali bezpečnosť

1037

Takáto výmena za víkend sa udiala vôbec prvýkrát v histórii Bratislavy! Aj keď to hlavné mesto vôbec neteší, niekedy starostlivosť o stromy znamená aj nevyhnutné bezpečnostné orezy či dokonca výmenu stromov, ktoré sú v havarijnom stave a ohrozujú tak našu bezpečnosť.

Tak tomu bolo aj v prípade dvanástich brestovcov západných (Celtis occidentalis) na Námestí Franza Liszta, ktoré držala pokope prakticky už len kôra. Neostalo však po nich prázdno, na ich mieste mesto hneď vysadilo mladé brestovce južné (Celtis australis). Odrodu, ktorá je lepšie prispôsobená na meniace sa klimatické podmienky.

Ostáva vysadiť už len posledný stromček, ktorého výsadbu skomplikovali inžinierske siete brániace vo vytvorení skutočne kvalitného koreňového lôžka. Kvalitné koreňové lôžko je totiž základným predpokladom na to, aby stromček v našom meste prosperoval dlhé roky.

Mesto chce skoncovať s praxou, keď po nevyhnutnom odstránení stromov niekedy trvalo aj roky, kým prišla náhrada. Nie vždy to je možné ihneď, či už kvôli nezaznačeným inžinierskym sieťam, alebo potrebe komplexne prebudovať nové vhodnejšie lôžko.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR