Na petržalskom brehu obnovia ochranári hniezdiská pre brehule hnedé

1684

Na petržalskom brehu Dunaja obnovia ochranári a vodohospodári prirodzené hniezdiská pre brehule hnedé, vzácne druhy vtákov.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Vodohospodárska výstavba budú obnovovať úsek neďaleko Prístavného mosta na pravom brehu Dunaja nachádzajúci sa na území bratislavskej mestskej časti Petržalka. Breh Dunaja nie je v týchto miestach opevnený, čo pri stúpajúcej a klesajúcej hladine vody umožnilo v minulosti vznik prirodzených kolmých brehov, povedala Froncová. Práve takéto brehy a steny využívajú na hniezdenie niektoré vzácne druhy vtákov. 

„Poslednýkrát tu bolo hniezdenie zaznamenané v roku 2012. V dôsledku zmeneného vodného režimu stena postupne zarástla trávou a náletovými krovinami. Dúfame, že po jej vyčistení bude pre brehule znova atraktívna, všimnú si ju a zahniezdia,“ hovorí Karolína Sobeková z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. 

Froncová približuje, že brehuľa hnedá a rybárik riečny boli v minulosti „hojne rozšírené druhy“, najmä na Podunajsku. Ich početnosť klesá z dôvodu chýbajúcich vhodných miest na hniezdenie a tiež straty dynamiky prúdenia vody. Na oba druhy negatívne vplýva aj zníženie potravy. V prípade rybárika je to nedostatok vhodných neresísk pre ryby a v prípade brehule je dôvodom pokles početnosti hmyzu v krajine, vysvetľuje ochranárka. Podotkla, že brehule sú lovcami drobného hmyzu a vzdušného planktónu, a tak prispievajú k redukcii komárov. 

„Vďaka obnove budú poskytovať svoj mimoriadne vzácny biotop nielen súčasným obyvateľom mesta, ale aj tým pôvodným. Celkovo bude na mieste upravených a obnažených 460 metrov dunajských brehov,“ podotkla Sobeková. 

Obnova biodiverzity je podľa Sobekovej v mestách a iných typoch krajiny kľúčová. Obnova kolmých riečnych brehov sa deje v rámci projektu LIFE Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne. Podporuje ho Európska komisia a ministerstvo životného prostredia. 

Zdroj: TASR; Petržalka