Na rekonštrukciu dráhy na Štrkovci prispelo aj hlavné mesto

543

Bežci majú v Ružinove k dispozícii obnovenú bežeckú dráhu pri jazere Štrkovec.

„Dráha je dlhé roky obľúbeným miestom pre bežcov. Jej stav však už nevyhovoval podmienkam pre kvalitné tréningy rekreačných ani profesionálnych bežcov. Preto sa mestská časť rozhodla túto dráhu revitalizovať a vytvoriť tak moderné bežecké miesto,“ priblížila mestská časť Ružinov na webe.

Dráha má tartanový povrch a spĺňa všetky predpoklady na kvalitné tréningy ako aj rekreačný beh. Na rekonštrukciu prispel aj Magistrát Hl. mesta Bratislava dotáciou vo výške 90-tisíc eur. 

Zdroj: MČ Ružinov