Na Rudnayovom námestí rozsvietili lampáše z roku 1909

1066

Príbeh lampášov na Rudnayovom námestí sa začína približne v roku 1909, keď dalo mesto Bratislava upraviť námestie podľa projektu Franza Wimmera vrátane stĺpov a lampášov. Asi jediná známa fotografia zachytávajúca rozprávkovo rozsvietené lampáše pochádza z roku 1928 a je uložená v Archíve mesta Bratislavy.

Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky na magistráte sa pustilo do projektu obnovy týchto historických lampášov, aby boli dôstojne zachované pre budúce generácie Bratislavčaniek a Bratislavčanov.

„Vedúci oddelenia Juraj Nyulassy v spolupráci s kolegom Martinom Nýdrom a profesionálnym reštaurátorom Ernestom Vajčovom od minulého roka spolupracovali na obnove. Veľmi nás teší, že sme lampášom prinavrátili ich pôvodný pôvab spred viac ako 100 rokov a veríme, že vďaka nim budú večerné prechádzky Bratislavou ešte čarovnejšie,“ približuje mesto na sociálnej sieti. Slávnostné rozsvietenie sa uskutočnilo 16. septembra 2021 krátko po 20. hodine.

Pár zaujímavostí:

  • Začiatkom 90. rokov boli do lampášov natiahnuté elektrické káble, ale napriek viacerým pokusom o opravu sa ich nepodarilo zrekonštruovať a rozsvietiť.
  • Reštaurátorskym prieskumom bolo zistené, že boli pôvodne celé pozlátené. V priebehu desaťročí boli premaľovávané a pred reštaurovaním boli čierne.
  • V pilieroch boli objavené rúrky s fitingami, čo svedčí o ich niekdajšom pripojení na svietiplyn.
  • Na kovovom zábradlí schodiska bol nájdený mosadzný štítok, výrobcom je pravdepodobne zámočníctvo pána Reimanna.
  • Kvalitný káblový prívod z počiatku 90. rokov bol naspojkovaný pri rekonštrukcii meštianskeho domu začiatkom roka a zaústený do istiacej skrinky verejného osvetlenia v spolupráci s Farnosťou sv. Martina.
  • Mimoriadne náročný proces reštaurovania a skúšok povrchových úprav bol vykonávaný v spolupráci s naším odborným oddelením a s Generálnym investorom Bratislavy za účasti a s konzultáciami zástupcov Mestského ústavu ochrany pamiatok a Krajského pamiatkového úradu.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček