Na Šrobárovom námestí vznikne nový zelený priestor

1469

Ešte minulý rok sa podarilo mestskej časti Petržalka získať z Úradu vlády SR mimorozpočtové zdroje na revitalizáciu Šrobárovho námestia a areálu Základnej školy Anatolija Karpova. Štúdia revitalizácie je pripravená a bud sa upravovať na základe dohody s miestnymi obyvateľmi. Pri tvorbe štúdie sa kládol aj dôraz na ochranu drevín.

Petržalka chce naplno realizovať úpravy verejného priestoru tak, aby boli viac využívané vo veľkej miere Petržalčanmi z priľahlého okolia. Za dôležité považuje sústrediť sa práve na priestory námestí, ktoré nie sú na rekreáciu využívané. Ide aj o prípad Šrobárovho námestia medzi bytovým domom Pifflová a ZŠ na ul. Černyševského. Keďže daný priestor ma potenciál využiť zeleň a dreviny, ktoré už na námestí sú, pristúpilo petržalské oddelenie životného prostredia, prostredníctvom spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. k vypracovaniu posudku – Plán ochrany stromov pri stavebnej činnosti – Šrobárovo námestie, Bratislava-Petržalka. Súčasťou plánu ochrany drevín bola aj inventarizácia, ktorú realizovalo oddelenie životného prostredia. Mestská časť plánuje v priestore Šrobárovho námestia vysadiť približne 50 stromov.

Ďalšie úpravy verejného priestoru sa týkajú rekonštrukcie chodníkov. Súčasťou bude aj ich rozšírenie. Následne pôjde o výmenu mobiliáru ako sú lavičky a koše. Pribudne psí výbeh na odhľahlejšom pozemku, pitná fontánka a street-workoutové  ihrisko v areály školy.  V ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej dráhy. Cieľom celej revitalizácie námestia je zachovanie najmä parkového charakteru.  Na stretnutí svoje námietky predostreli občania z priľahlého bytového domu so zástupcami mestskej časti, ktorí požadovali vynechanie pavilónu z projektovej dokumentácie.

Na revitalizáciu priestoru Šrobárovho námestia je alokovaných 200 000 Eur. Revitalizácia námestia prebehne najneskôr do konca roku 2021.

Zdroj: Petržalka