Na vyhradených miestach je opäť možné zakladať oheň

1935

Dnešným dňom hasiči zrušili čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov, informujú mestské lesy na svojej sociálnej sieti. Opäť je teda možné zakladať oheň na vyhradených miestach. Spoznáte ich podľa infotabule „miesto na kladenie ohňa„.

Zásady pri kladení ohňa:

▶ Oheň zakladajte iba v ohnisku.
▶ Drevo skladujte minimálne dva metre od ohniska.
▶ Oheň pred odchodom uhaste vodou a pahrebu rozhrabte.
▶ Nepúšťajte nahlas hudbu, nerušte zver a ostatných návštevníkov.
▶ Pri odchode zanechajte piknikové miesto čisté a bezpečné, uistite sa, že po opekaní neostali prázdne fľaše, plechovky a iné odpadky.

Zdroj: FB