Na zlý vzduch v triede upozorní alarm. Nové Mesto modernizuje základnú školu na Kalinčiakovej

870

Nové Mesto pokračuje v modernizácii škôl. Jednou z tohtoročných priorít je Základná škola na Kalinčiakovej, na ktorej už v týchto dňoch prebiehajú stavebné práce.  

Súčasťou investície je rekonštrukcia a čiastočná výmena vykurovacieho systému, zavedenie merania a regulácie, rekonštrukcia vzduchotechnického zariadenia a čiastočná rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla. Škola tak získa efektívnejší vykurovací systém, zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie, nákladov aj emisií CO₂. Taktiež dôjde k oživeniu už jestvujúcich vetracích jednotiek a vzduchotechniky.  

V škole nainštaluje mestská časť aj alarmy, ktoré budú merať množstvo oxidu uhličitého v triedach. Ak stúpne, alarm upozorní učiteľa, že žiaci potrebujú čerstvý vzduch.  

Termín ukončenia prác bude závislý od dĺžky vykurovacej sezóny a tiež vývoja pandemickej situácie. Optimistický scenár hovorí o konci mája 2021 .

Zdroj: Nové Mesto