Nadácia mesta zverejnila nové výzvy v programoch Kultúra a Komunity

895

Nadácia mesta Bratislavy zverejnila po výzve na podporu kultúrnych podujatí ďalšiu výzvu v rámci grantového programu Kultúra. Týka sa podpory zameranej na rozvoj kapacít organizácií. Nadácia súčasne otvára aj dve výzvy v grantovom programe Komunity, a to na podporu komunitných aktivít a komunitných priestorov. Všetky štyri výzvy sú pre záujemcov otvorené do konca marca.

Nadácia chce prostredníctvom výzvy na rozvoj kapacít organizácií ponúknuť pomoc kultúrnym aktérom v nestabilnej situácii, ktorá zvyšuje ich zraniteľnosť v dôsledku rôznych faktorov vrátane pandémie nového koronavírusu. V rámci výzvy kultúrne podujatia podporí nadácia akcie, ktorých realizátori patria medzi najviac zasiahnutých aktérov kultúrnej a umeleckej sféry. Pozornosť bude venovaná aktivitám, ktoré súvisia s mestskými témami 21. storočia a výzvami, ktoré prináša udržateľný rozvoj. 

V grantovom programe Komunity sa môžu záujemcovia uchádzať o grant v oblastiach komunitné aktivity a komunitné priestory. Tie podporujú komunity pri realizácii projektov vo verejnom priestore, ako aj pri budovaní komunitných priestorov.

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta, ktorý spustila svoju činnosť v roku 2020.

Zdroj: TASR