Najsledovanejšia logistická operácia posledného obdobia – preprava historickej tatranskej električky

1213

Pozrite si video, ktoré zachytáva, ako prebiehala náročná technická operácia. Prípravy na akciu trvali niekoľko týždňov. V Poprade bolo električku najprv potrebné citlivo rozdeliť na tri časti a v sobotu ju žeriavy naložili na železničný špeciál. Aby nevypadla, o vozne bola prichytená hrubými popruhmi.

Nákladný vlak do Bratislavy bol po naložení tak vysoký, že prekročil nakladaciu mieru, a preto preň platili špeciálne pravidlá. Napríklad cez výhybky nemohol ísť rýchlejšie, než 20 km/h. Kritickým úsekom bol starý úzky tunel v Strečne, kde bola rýchlosť preventívne znížená na 30 km/h.

Najzaujímavejšou časťou trasy bola jazda po bežne nepoužívanej železničnej trati medzi stanicou Bratislava Predmestie a areálom DPB. Žiadny vlak po nej neprešiel už viac ako 12 rokov. Musela byť mimoriadne sprejazdnená a vyčistená od všetkých drevín a nánosov, ktoré by mohli vlak vykoľajiť.

Preprava tatranskej električky sa natiahla až na tri dni. Cestou sa v čele vlaku vystriedali až tri lokomotívy, ktoré električku previezli po 350 km dlhej trase. V pondelok na obed 195 ton vážiaci kolos slávnostne dorazil do Depa Trnávka v Bratislave, kde bola električka preložená na naše koľajnice a prevezená do ústredných dielní.

Dobrovoľníci z Veterán klub železníc Poprad zrekonštruujú na historické vozidlo a po prevezení späť do Tatier bude električka opäť robiť radosť tamojším turistom a výrazne oživí cestovný ruch na Slovensku.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava