Najvyťaženejšia diaľnica na Slovensku je v Bratislave. Prechádza ňou denne vyše 100.000 vozidiel

1444
Diaľnica D1 v Bratislave
Diaľnica D1 v Bratislave

Intenzita dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách v roku 2022 sa už priblížila k úrovni predpandemického roku 2019 na prevažnej väčšine ťahov. A to napriek tomu, že na priebeh intenzít mali ešte v prvých mesiacoch vlaňajška naďalej vplyv aj obmedzenia mobility.

Medziročne, teda oproti roku 2021 narástla dopravná intenzita v priemere na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest o 11,8 %. Maximálne priemerné hodnoty boli namerané prevažne v mesiacoch letných prázdnin. Úplne najfrekventovanejším dňom v roku bol Zelený štvrtok.

Diaľnica D1

Na celom ťahu diaľnice D1 narástla dopravná intenzita oproti roku 2021 o 11,7 %. Najvyššia priemerná denná intenzita bola na úseku D1 križovatka Gagarinova – križovatka Galvaniho v Bratislave (102.100 vozidiel za 24 hodín). Doprava na tejto diaľnici sa už vrátila na predpandemickú úroveň.

Diaľnica D2

Na ťahu D2 medziročne vzrástla dopravná intenzita o 15,5 %. V priemere najviac áut vlani prešlo po bratislavskom moste Lanfranconi (90.700 áut za 24 hodín). Na ťahu D2 ešte intenzity dopravy nedosiahli predpandemickú úroveň. Dôvodom môžu byť meniace sa pracovné návyky v súvislosti s rozmachom občasnej práce z domu v hlavnom meste.

Rýchlostná cesta R1

Na celej rýchlostnej ceste R1 vzrástla dopravná intenzita oproti roku 2021 o 14,7 %. Najviac áut v priemere prešlo úsekom od križovatky Trnava po križovatku Vlčkovce, Sever (53.100 vozidiel za 24 hodín). Vývoj dopravy na tomto ťahu naznačuje dokonca prekročenie priemerných intenzít z rokov 2018 a 2019.

Rýchlostná cesta R2

Na ťahu rýchlostnej cesty R2 evidovala Národná diaľničná spoločnosť len mierny medziročný nárast dopravnej intenzity, a to o 4,2 %. Najvyššiu priemernú dopravnú intenzitu diaľničiari namerali na úseku od križovatky Pstruša po križovatku Detva (12.200 vozidiel za 24 hodín). Intenzita na tomto ťahu zatiaľ nedosiahla úroveň spred pandémie. V týchto hodnotách však nie sú započítané intenzity na novootvorenom úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý je v prevádzke od konca minulého roka.

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť