Najvyťaženejšou cestou na Slovensku je Prístavný most. Rekord je 121 tisíc vozidiel za deň!

3306
Prístavný mot
Prístavný most

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila intenzitu dopravy za rok 2020. Obmedzenie mobility z dôvodu protipandemických opatrení sa významne podpísalo pod pokles intenzity dopravy na celej sieti diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Dáta z automatických sčítačov dopravy ukázali, že dopravné intenzity dosiahli v minulom roku v priemere len 80 % z hodnôt nameraných v roku 2019. Najväčší pokles priemerných denných intenzít NDS zaznamenala na diaľnici D2 a to o 8 500 vozidiel za 24 hodín, čo predstavuje pokles približne o 21 %. Napriek tomu po diaľniciach v Bratislavskom kraji premávali desaťtisíce vozidiel.

Najvyššia maximálna intenzita dopravy bola v minulom roku nameraná na Prístavnom moste v Bratislave (úsek D1 križovatka Ovsište – križovatka Bajkalská) a to 121 175 vozidiel za 24 hodín. Priemerne prešlo po moste 85 556 vozidiel denne.

Vyťažená bola v roku 2020 aj diaľnica D2. Najvyššiu priemernú dennú intenzitu dopravy 74 653 vozidiel za 24 hodín zaznamenala NDS na bratislavskom úseku D2 križovatka Pečňa – križovatka Mlynská dolina (Most Lafranconi). Tu bola zároveň nameraná aj maximálna intenzita dopravy 105 949 vozidiel za 24 hodín. Najnižšia priemerná denná intenzita dopravy bola zaznamenaná na úseku D2 štátna hranica SR/Maďarsko – križovatka Jarovce a to 12 919 vozidiel za 24 hodín.

Naopak, oveľa menej vyťaženou diaľnicou je D4. Diaľničným úsekom od križovatky štátna hranica SR/Rakúsko po križovatku Jarovce prešlo v priemere denne 11 832 vozidiel za 24 hodín. Maximálna intenzita dopravy bola dosiahnutá 21. februára 2020, kedy daným úsekom prešlo 21 741 vozidiel za 24 hodín.

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť